2011年3月27日 星期日

ทำไมมนุษย์ทุกคนไม่เกิดมาเป็นมุสลิม 為什麼所有人類都不是出生為穆斯林

เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อรับการทดสอบ และอัลลอฮฺได้ทดสอบมนุษย์แต่ละคนด้วยบททดสอบที่เหมาะกับเขา
由於每個人類出生以來都要受到考驗 真主會用適合每個人的方式來考驗他

เราจะพบได้ว่ามีกาเฟรที่เกิดมาในสังคมกาเฟรแต่ก็เข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมที่ดี
我們將會發現有的非穆斯林一旦皈依之後會變成一個好的信士穆民

และก็มีลูกมุสลิมที่เกิดมาในสังคมอิสลามแต่เลือกที่จะเป็นกาเฟร
或者出生於穆斯林家庭的人而選擇作為不信道者

คนที่เกิดมาเป็นมุสลิม ใช่ว่าจะต้องเป็นมุสลิมที่ดีได้ถ้าเขาไม่ขวนขวายหาความหมายของการเป็นมุสลิม
如果一個生為穆斯林的人 卻沒有好好做好自己的本份 而不去努力尋求一個作為穆斯林的定義

และคนที่เป็นกาเฟรเขาก็มีเครดิตดีกว่าลูกมุสลิมตรงที่ว่าถ้าเขาศึกษา และสนใจจริงๆเขาจะมีอีหม่านมากกว่ามุสลิมหลายๆคนซะอีก
而對伊斯蘭有興趣的非穆斯林朋友在學習上比我們更努力和付出的多了 如果他們一旦認真學習而皈依之後
他們的"伊曼信仰"可是比我們出生為穆斯林家庭這樣的人更優秀的多了

ดูอย่างบรรดาศอฮาบะฮฺซิครับ แทบจะทุกท่านล้วนเกิดมาเป็นการเฟร แต่เมื่อถูกทดสอบและผ่านการทดสอบได้
讓我們來看看其他的聖賢們 他們大多都出生於非穆斯林家庭 他們一旦受到安拉的考驗 而通過了一切的考驗之後

ก็มีอีหม่านที่ไม่มีใครเทียบได้ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนได้มาเท่าเทียมกันเพื่อเผชิญหน้ากับบททดสอบของอัลลอฮฺคือสติปัญญา
他們堅強和堅信的 "伊曼信仰" 是無人能比的 安拉給所有人類的智能是平等的

และสัญชาตญาณที่ยอมรับถึงการมีอยู่ของพระเจ้า บททดสอบที่แตกต่างก็ให้ผลสรุปที่แตกต่างเช่นกัน
不同的考驗也給了我們不同的結果


แต่สิ่งที่เรามั่นใจในเรื่องนี้ได้คือ
但我們要感到確信的是

หนึ่ง -- อัลลอฮฺเป็นผู้รู้ดีที่สุด
-) 真主是至知的 (安拉創造所有萬物 祂知道我們所不知道的)

สอง-- อัลลอฮฺเป็นผู้ที่ยุติธรรมที่สุด
二) 真主是最公平之主和裁判者

สาม --อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงมีความสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยตัวพระองค์เอง
三)真主是無所不能的 祂可以憑祂的大能而創造一切的可能

สี่-- อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาครับ
四) 真主是最仁慈和慈敏之主

และอัลลอฺไม่ได้ตัดสินคนที่จุดเริ่มต้น แต่ตัดสินที่ตอนจบ
真主不會在剛開始的時候就判出一個人的對錯和好壞 但會在最終或結束的時候作出判決

เหมือนที่เขาพูดกันว่า "เราเลือกที่จะเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ครับ"
就像一句話說 "我們無法選擇我們要出生在什麼地方 但我們可以選擇要變成什麼樣的人"

วัลลอฮุอะอลัม
真主至知


by: ilyas waree Teacher
翻譯 : 麗菁

2011年3月5日 星期六

Oh Ya Rasul Mohammed (peace be Upon you )

Oh Ya Rasul Mohammed (peace be Upon you ) every hour and everyday of your time spent on this Earth was devoted to Allah and his nation , all your efforts till your last breath were devoted to make us better human beings and be on the right path.To show us the beauty of our Quran and be passionate about it as you were. .

This was your only wish. And thanks to Allah, your efforts were not in vain.we missed youur physical presence, but you're memories and ur soul will always remain in our hearts..

O Prophet of God…

Ya RasulAllah we love you
Ya RasulAllah we miss you
Ya RasulAllah your nation cries


Final days are drawing closer
Worldly distractions ever greater
Ya RasulAllah hear our plea

Our faith becoming so much weaker
Future seeming so much bleaker
Ya RasulAllah hear our plea


Man-made war, natural disaster
People forget the hereafter
Ya RasulAllah hear our plea

Mankind chasing life’s mirages
Building ever greater arches
O foolish people don’t you see?

When you leave it empty handed
And every grouping is disbanded
Alone you’re going to meet your destiny

O Prophet of God, ask the Almighty for His Mercy, His Blessings and unity

Let’s stop the suffering!

United Islam

How come to call ourself united ,what is the real fact we have known
我們如何主張團結 我們現況所遇到的事實是眾所皆知的

Shaytan wont lead astry to the non believer,becaz they indeed have succeed
惡魔本身是不會去引導不信道者 因為對他們來他們已是完全的成功

but why they lead Muslim to go astry and Not united,
但是為什麼惡魔確堅持選擇要引導穆林走不正道或不團結一致呢


becaz they havent succeed for leading us become astry yet..
因為他們對於穆斯林之間的破壞也只成功了一半 並沒有完全成功的引道我們走出真主之繩索外


So hold for the rope of Allah,and watching our thought ,
所以要緊握住真主的繩索 和檢視我們的想法


our word and action.We are human being indeed weaken,
我們的言語和行為 ...我們人類確是懦弱和徬徨的

Only ALLAH is eternal perfect..
只有真主安拉是無限和完美的

May ALLAH protect us away from the person of Hypocricy
乞求主引導我們使我們遠離成為一個表裏不一的人


by: maryem mah (麗菁)